سرگرمی http://bazaargard.ir 2018-10-20T05:10:54+01:00 text/html 2018-09-10T05:17:03+01:00 bazaargard.ir محمد محمدی آدم مادیگرا http://bazaargard.ir/post/1032 به من بگو قبل از آمدن به این دنیا کجا بودی؟ تا بگویم بعد از مرگ کجا می‌روی . شوپنهاور <br> <br> <br> <br> باید زیاد مطالعه کنید تا بدانید که هیچ نمی دانید منتسکیو <br> <br> <br> <br> انسان هر قدر بیشتر بداند به همان اندازه نقطه های استتار بدست می آورد . ل – فوئر باخ <br> <br> <br> <br> خردمندان همچون عقاب ها دیدی گسترده دارند و بردبارند . ارد بزرگ<br> <br> <br> <br> خردمند آن نیست که چون در کاری می‌افتد بکوشد تا از آن کار بیرون آید، خردمند آنست که بکوشد در کاری نیفتد . نصیحه الملوک <br> <br> <br> <br> به کارهای زشت عادت مکن زیرا ترک آن دشوار است. ضرب‌المثل فارسی <br> <br> <br> <br> مانند علما بنویس و مانند توده مردم حرف بزن. ضرب‌المثل هندی <br> <br> <br> <br> اینکه بعضی ها می ترسند یا افسرده می شوند به این علت است که آنان سر رشته امور را از دست داده اند مسئولیت احساس شان بابت احساس بدی که دارند مسئولیت را از سر خود باز می کنند چون برای شان راحت تر است که دیگران را مسئول زندگی خود بدانند تا بگویند:باعث بروز چنین احساساتی خودم هستم. وین دایر <br> <br> <br> <br> فزون خواهی برای داشته های ما زیانبار است . ارد بزرگ<br> <br> <br> <br> عقل بی عاطفه خطرناک است و عاطفه بدون عقل قابل اعتماد نیست، آدم کامل آنست که هم عقل دارد و هم عاطفه . ویلیام تن <br> <br> <br> <br> اگر مراقب سلامت خود نباشید، مشکل است که بتوانید از عواطف خود بهره مند شوید . آنتونی رابینز <br> <br> <br> <br> الماس را جز در قعر زمین نمی توان یافت و حقایق را جز در اعماق فکر نمی توان کشف کرد. ویکتور هوگو <br> <br> <br> <br> آدم مادیگرا ، جاده های احساسش کم رفت و آمد است . ارد بزرگ<br> <br> <br> <br> افزونی دانش گذشته، افزونی تاریخ انسان را پژمرده خواهد ساخت و بزدل. در حالیکه انسان باید قادر باشد گذ شته را در خد مت حال دربیاورد. البته اگر بتوانیم خوب یاد بگیریم که تاریخ را وسیله ای برای زندگانی قرار دهیم . فردریش نیچه&nbsp; text/html 2018-09-10T05:16:43+01:00 bazaargard.ir محمد محمدی عظمت سخن http://bazaargard.ir/post/1031 هرگز در میان موجودات مخلوقی که برای کبوتر شدن آفریده شده کرکس نمیشود. این خصلت در میان هیچ یک از مخلوقات نیست جز آدمیان. ویکتورهوگو <br> <br> <br> <br> خدایا: به هرکه دوست می داریش بیاموزکه: عشق از زندگی کردن بهتر است و به هرکه دوست تر می داریش بچشان که: دوست داشتن از عشق برتر است. علی شریعتی <br> <br> <br> <br> هر چه تعهد خود را نسبت به چیزی بیشتر کنید ، عشق و شور و حال بیشتری نسبت به آن چیز در خود احساس خواهید کرد . باربارا دی آنجلیس <br> <br> <br> <br> از آنچه باعظمت است یا باید هیچ نگفت یا با عظمت سخن گفت و با عظمت سخن گفتن یعنی به دور از آرایش وآلایش . فردریش نیچه <br> <br> <br> <br> پیش نیاز دلیر بودن بدنی ورزیده نیست ، گاهی آدمهای سبکبار، پشت کوهستان را هم به خاک مالیده اند . ارد بزرگ<br> <br> text/html 2018-09-10T05:16:17+01:00 bazaargard.ir محمد محمدی همه آدمیان به شیوه های گوناگون سختی های روزگار را می چشند http://bazaargard.ir/post/1030 همه آدمیان به شیوه های گوناگون سختی های روزگار را می چشند . ارد بزرگ<br> <br> <br> <br> من نمیدانم که به چه مناسبت اموات باید دارای مقام و احترام خاصی باشند. <br> برای چه وقتی یکنفر مرد تمام خطاها و اشتباهات او را فراموش کرده و در عوض درباره محاسن و مزایای او صحبت میکنند ؟!؟!؟! <br> حتی اگر بعد از مرگ او خیانت ها و گناهان جدیدی از مرده کشف شود او را می بخشند. <br> پس از این قرار تا وقتی که شخص فوت ننماید ما آنطور که شاید و باید او را دوست نداریم. <br> حال خیلی غریب است که ما درباره آنهایی که زنده هستند اینطور رفتار نمی کنیم و اگر درباره آنها اینطور رفتار می کردیم زندگی ما در این جهان خیلی لذت بخش می شد و بسیاری از مصائب و بدبختی ها از بین می رفت !!! . موریس مترلینگ <br> <br> <br> <br> موفقیت نیز ناشی از آغازگری و ابتکار ، پشتکار و بیان واضح عشق و محبت عمیق قلبی است. آنتونی رابینز <br> <br> <br> <br> پیشرفت آدمی زمانی بدست می آید که بر کردار و رفتار خود فرمانروا باشد . ارد بزرگ text/html 2018-09-05T05:28:38+01:00 bazaargard.ir محمد محمدی مسرات حقیقی در اثرازدواج بدست میآید http://bazaargard.ir/post/1029 سعادت دیگران بخشی مهم از خوشبختی ماست. رنان <br> <br> <br> <br> مسرات حقیقی در اثرازدواج بدست میآید . لویی پاستور <br> <br> <br> <br> مردان بزرگ تاریخ سرنوشت ملتها را تعیین می کنند . اشپنگلر <br> <br> <br> <br> منتقدین پر حرف بجای عملگرایان کم حرف هم سخن می گویند . ارد بزرگ<br> <br> <br> <br> دانایان روشندل می دانند که دوران زندگی دراز نیست ، تن آدمی از این جهان است و روان از سرای دیگر . بزرگمهر <br> <br> <br> <br> بیا... <br> همان گونه که هستی بیا دیر مکن... <br> گیسوان مواجت آشفته <br> فرق مویت پاشیده. <br> بیا دلگیر مشو <br> بیا همان گونه که هستی <br> بیا دیر مکن <br> چمن ها را پایمال کرده به سرعت بیا.&nbsp; text/html 2018-09-05T05:28:23+01:00 bazaargard.ir محمد محمدی حسن شهرت و نام نیک بزرگترین سعادتهاست http://bazaargard.ir/post/1028 کسی که آدم&nbsp; پیش رویش را آنگونه که هست نمی بیند خیلی زود به مرز جدایی می رسد . ارد بزرگ<br> <br> <br> <br> مرد آزاده پیوسته می کوشد که در گفتار آهسته و در کردار خود کردار خود تند و سریع باشد . کنفوسیوس <br> <br> <br> <br> آزادی تلاش خردمندانه آدمی در جستجوی علت حادثه هاست . هربرت مارکوزه <br> <br> <br> <br> آنکه درست سخن نمی گوید داناترین هم که باشد همگان بی سوادش می پندارند . ارد بزرگ<br> <br> <br> <br> وقتی همه نیروهای جسمی و ذهنی متمرکز شوند توانایی فرد برای حل مشکلات به طور حیرت انگیزی چند برابر می شود . نرمن وینسنت پیل <br> <br> <br> <br> اگر در کارتان در حال پیشرفت نیستید و بهتر نمی شوید ، پس دارید بدتر می شوید . نت رایلی <br> <br> <br> <br> همیشه آن که با شما هم آوا می شود و سخن شما را بازگو می کند نمی تواند هم اندیش شما نیز باشد . ارد بزرگ<br> <br> <br> <br> حرف کسانی که می گویند عشق بری از خودخواهی ست خنده دار است زیرا همه چیز طبق خواست قدرت ما است . فردریش نیچه <br> <br> <br> <br> انسان بزرگتر از یک جهان و بزرگتر از مجموعه جهانهاست ، در اتحاد جان با تن رازی بیش از راز آفرینش جهان نهفته است . هنری گیلر <br> <br> <br> <br> آدمی تنها زمانی دربند رویدادهای روزمره نخواهد شد که در اندیشه ایی فراتر از آنها در حال پرواز باشد . ارد بزرگ<br> <br> <br> <br> حسن شهرت و نام نیک بزرگترین سعادتهاست. شیللر&nbsp; text/html 2018-08-10T07:12:12+01:00 bazaargard.ir محمد محمدی قبض http://bazaargard.ir/post/41 دوستم دیشب یه ۵۰ هزار تومنی چسبونده رو کلید کولر و روش نوشته<br> <br> " بابا جان این پول برق این ماه لطفا رفتنی سر کار کولر و خاموش نکن مرسی" <br> <br> صبح از گرما بیدار شده دیده باباش پنجاه تومنی رو برداشته ‌، قبض برق ۱۲۰ هزار تومنی ماه پیش گذاشته روش نوشته خفه شو پسرم!&nbsp; text/html 2018-08-10T07:11:17+01:00 bazaargard.ir محمد محمدی پدیده http://bazaargard.ir/post/40 شاهد پدیده ای هستیم که هر کس که برامون عزیزتره و بیشتر نقش داره تو زندگیمون باهاشون بیشتر جدی و بدون بخشش و نامهربون رفتار میکنیم...&nbsp; text/html 2017-12-18T04:23:56+01:00 bazaargard.ir محمد محمدی شعبده بازی های زاک+فیلم http://bazaargard.ir/post/1027 <div id="15136142579891511"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/E4Ozf/vt/frame"></iframe></div></div> text/html 2017-12-18T04:22:38+01:00 bazaargard.ir محمد محمدی آموزش شعبده بازی http://bazaargard.ir/post/1026 <div id="15136141694980198"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/ABGC6?data[rnddiv]=15136141694980198&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-12-18T04:21:41+01:00 bazaargard.ir محمد محمدی شعبده بازی http://bazaargard.ir/post/1025 <div id="15136140962675352"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/3wnDO?data[rnddiv]=15136140962675352&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-12-18T04:20:21+01:00 bazaargard.ir محمد محمدی ویدیو آموزش شعبده بازی http://bazaargard.ir/post/1024 <div id="15136140184515230"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/3rboQ?data[rnddiv]=15136140184515230&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-12-18T04:19:41+01:00 bazaargard.ir محمد محمدی 9 ترفند شعبده بازی http://bazaargard.ir/post/1023 <div id="15136139854158624"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/eGN8L?data[rnddiv]=15136139854158624&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-12-18T04:19:16+01:00 bazaargard.ir محمد محمدی 7 ترفند شعبده بازی http://bazaargard.ir/post/1022 <div id="15136139624564258"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/yGMv5?data[rnddiv]=15136139624564258&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-12-18T04:18:24+01:00 bazaargard.ir محمد محمدی جدید ترین شعبده بازی ها http://bazaargard.ir/post/1021 <div id="15136139194957171"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/fDkFr?data[rnddiv]=15136139194957171&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-12-18T04:16:19+01:00 bazaargard.ir محمد محمدی 10 شادی بعد از گل جالب فوتبال http://bazaargard.ir/post/1020 <div id="15136137848549014"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/DRZzx?data[rnddiv]=15136137848549014&amp;data[responsive]=yes"></script></div>